Ön itt van: Főoldal / Céginfo / Civil szervezet / Miért Ne Alapítvány
Miért Ne Alapítvány

Miért Ne Alapítvány

Szociális tevékenység, családsegítés. Fiatalkorúak és családjaik  mentálhigiénés védelme, krízis kezelése. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés…

E-mail:  miertnealapitvany@gmail.com

Web: http://miertne.com/

Szervezetünk szakmai tevékenységének két pillérre épülő eleme van, a humán- és a szociális segítés.

A humán segítés területén a következő tevékenységet végeztük: A hátrányos helyzetű fiatalok számára „Mi-Ért Necafé Ifjúsági Klub” néven szabadidős klubot működtetünk. Célunk hasznos és fejlesztő, szabadidős tevékenység felkínálása, beszélgetés, közösségi élmény nyújtása a fiatalok számára.

Szervezetünk olyan körülmények között élő fiatalokkal foglalkozik, akiknél fokozottan fennáll a veszélyeztetettség lehetősége. Életvezetési tanácsadás keretében segítő beszélgetéseket tartunk igény szerint a hozzánk forduló gyermekeknek és szüleiknek. Információkkal, tanácsadásokkal segítjük a fiatalok eligazodását számukra nyitott lehetőségek között. A klubon belüli szolgáltatásokkal elősegítjük egy megtartó közösség létrejöttét.

A NCSSZI ( a  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet ) – Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság, mint az EURODESK magyarországi központja és a Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány együttműködésben dolgozik az EURODESK fiatalokat érintő információinak a fiatalokhoz és szervezeteikhez, illetve a velük foglalkozó szakemberekhez és szervezeteikhez történő eljuttatása céljából. Ifjúsági felkereső tevékenységünk során informáljuk a fiatalokat az Európai lehetőségekről, ami segíti őket tanulmányaikban, önkéntes munkájukban. Munkánk során az Európára való érzékenyítés szemléletét erősítjük. Ebben az évben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei olyan ifjúsági közösségeket kívántunk elérni, ahol még nem hallottak az EVS-ről (European Voluntary Service- Európai Önkéntes Szolgálat). A Szolgálat célja a fiatalok önkéntes társadalmi tevékenységekben való részvételének támogatása Európában és azon kívül. Az önkéntes szolgálat ideje alatt a fiatalok intenzív tanulási folyamatnak lesznek részesei, lehetőségük nyílik egy másik ország és kultúra megismerésére, és ez által önmaguk, személyiségük fejlesztésére. Így került kiválasztásra településként: Martfű, Újszász, Kunszentmárton, Besenyszög és Szolnok. Szolnokon személyes megkeresés által invitáltuk meg a Városi Diák Tanács tagjait, a Szolnoki Főiskolásokat és a Miért Necafe Ifjúsági Klub Tagjait.

Ebben a munkában szorosan együtt működünk az Észak-Alföldi Régió Ifjúsági Szervezeteivel.

Alapítványunk ismét Közösségért díjat adott át a szolnoki diákság 24 órás vetélkedőjén két közösségépítő fiatalnak. A díjnak két célja van, a díjazott fiatal munkájának elismerése, valamint a többi fiatal motiválása a közösségépítésre, amely egy megtartó erőt biztosíthat számukra.

Ebben az évben Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Z-1/2012. (I.26.) sz. közgyűlési határozata alapján tisztelete és megbecsülése jeléül “Szolnok Város Ifjúsági Díja”elismerést adományozott a Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány részére Szolnok Város Ifjúsági Közösségi Életének szervezésében folytatott kimagasló tevékenységéért. Ez a díj nagy megtiszteltetés volt számunkra, és hatalmas motivációt adott a további munkánkhoz.

Szervezetünk honlapján fórum működik, ahol munkatársaink tanácsadói tevékenységükkel állnak a lakosság szolgálatára, az általuk megkérdezett probléma megoldása érdekében. A fórumon keresztül szervezetünk mindenki számára elérhetővé vált. Weboldalunk, a drogprevenció menüpont alatt, mindenki számára hasznosítható információkat tartalmaz.

Alapítványunk a jogi személyisége a Kaméleon Társulatnak, amely Szolnok első szociális szakemberekből álló improvizációs színháza. A „színpadon” személyes történetek, életesemények, álmok, vágyak elevenednek meg, amelyek katartikus erővel hívják életre érzelmeinket. Olyan alkalmak ezek, amelyek családias, meghitt hangulatban telnek, előadásaink egyszeriek és megismételhetetlenek. A közönség tapasztalatokat szerezhet, tanulságokat vonhat le és vihet tovább magával az élet bármely területére. Az év során társulatunk többször játszott iskolai- és lakossági közösségekben.

http://kameleontarsulat.hu 

Alapítványunk 2012. február óta Baba-Mama klubbot működtet. Célunk a kismamák mentálhigiénés erősítése. Foglalkozásainkat a helyi Művelődési Házban tartjuk jó idő esetén pedig a közösségi térként funkcionáló helyi játszótérre költözünk ki. A klubfoglalkozások általában mondókázással, énekléssel kezdődtek, majd egy-egy témát dolgozunk fel az édesanyákkal. Ezek a témák a családok megélt szükségleteire épültek. Klubunk fő célja az édesanyák lelki egészségének védelme, erősítése. Minden foglalkozásra készülünk, kérdéssekkel melyre minden édesanya elmondja gondolatát. Ezek a válaszok kitérnek a párkapcsolatukra, a vágyaikra, a kudarcaikra, félelmeikre. Elmondásaik szerint ezeket a kérdéseket nagyon várják. Sokat tanulnak egymás megnyilvánulásaiból is.

Generációs Színház Klubunk szintén egy új kezdeményezésünk volt, amely tulajdonképpen színházi képzés. A tagok között nagy létszámban jelenik meg a nyugdíjas korosztály. Színházunk a társadalmi kapcsolatok- és helyi problémák bemutatására fókuszál. Az előadott darabokat színházunk vezetője írja és rendezi.  A helyi közösségből összeállt amatőr társulat ebben a témakörben több előadást mutatott be a lakosságnak.

Szervezetünk ez évben 2 szülő csoportot tartott Szandaszőlősön. Az elért célcsoport száma 19 fő volt. A csoportok 6 alkalomra és 3 órás időkeretre épültek és több szempontból is heterogének voltak. Megtalálhatóak voltak férfiak és nők, valamint jellemző volt a korosztályi szétszórtság is. Ezek nagyon fontosak voltak ahhoz, hogy egy problémára több szempontból is ránézhessünk. Nagyon fontos eredmény, hogy ezek között az emberek között kialakultak kapcsolatok, így a csoport befejezése óta is találkozgatnak. Fontos célunk volt az egészséges családi kommunikációban való segítségnyújtás, mely képessé teszi őket a harmonikus családi életvezetésre, valamint a csoporttagok eligazító, támogató forrásainak a növelése a deviáns irányba haladó hatásokkal szemben mentális egészségük növelése érdekében. Ehhez megfelelő segítséget kaptak sajátélmény és társaik visszajelzései, csoportvezetők visszatükrözései által. Mindenkinek lehetősége volt az önreflexióra. Sokat gondolkodtak a családi kapcsolatrendszereiken, viszonyulásmódjukon.

Szociális tevékenység: A hátrányos helyzetű gyerekeket, családokat, adományok osztásával segítjük, melynek keretében élelmiszer és ruházati adományokat juttatunk el a rászorultak számára.

Együttműködésünk más szervekkel, szervezetekkel: Egyrészt szakmai vonalon (konkrétan a segítő és prevenciós szakmához kapcsolódó szervezetekkel) működünk együtt. Valamint a szolnoki Kábítószer Egyeztető Fórum munkájában veszünk részt, a prevenciós munkacsoportban.

Ágazati jellegű: Civilekkel való kapcsolattartás.

Esélyegyenlőség érdekében kifejtett tevékenységünk (társadalmi hasznosulás): Az alapítvány a tevékenységeit a legrászorultabbak részére is nyújtja.

Szervezetünk a Szandaszőlősért Egyesülettel konzorciumban működteti a Szociális Erőforrás Központot. Célunk a társadalmi különbségek enyhítése széleskörű társadalmi felelősségvállalás által, valamint a lakosság mentális jólétéhez térítésmentes segítségnyújtás szakembereink által.

http://eroforraskozpont.hu/

 

Szóljon hozzá!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 × négy =

Fel