Ön itt van: Főoldal / Gazdaság / Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval
Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval

Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az Észak- alföldi Regionális Operatív Program keretében meghirdetett ÉAOP-5.1.1/B-2009 kódszámú „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések a megyei jogú városokban – kiemelt projektek” pályázati felhívásra sikeresen pályázott, vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A Szolnok- Szandaszőlősön megvalósuló városrehabilitációs pályázat megvalósulása jelentős mérföldkő a településrész életében. A fejlesztéseknek köszönhetően a városrész központja megújul, igazi kisvárosi arculatot kap, jobbá és komfortosabbá téve az itt élők és az ide betérők mindennapjait. A projekt az alábbi elemek összefogásával komplex beruházás sorozatot indít a megyeszékhely egyik legnagyobb és legnépesebb városrészében. 

Városrészközpont kialakítása a Munkácsy Mihály utca mentén – parkolók építése

A fejlesztési területen található Szandaszőlős közintézményeinek döntő többsége. Így például a több mint hétszáz gyermeket tanító általános iskola, a teljes szandaszőlősi terület háziorvosi ellátását biztosító orvosi rendelő, egy óvoda és egy patika is. A normál hétköznapi átlagforgalom is indokolja a parkolóhelyek bővítését, de amennyiben bármelyik intézménynek nagyobb létszámot mozgató rendezvénye van, szinte megoldhatatlan jelenleg a parkolás.

A projekt a Munkácsy Mihály utca mentén 18 parkolóhely felújítását, és 58 darab új parkolóhely megépítését foglalja magában, melyek kialakítása környezetbe illeszkedő megoldással, a lehető legtöbb zöldterület elhelyezésével, fák elültetésével kerül kialakításra. 

Városrészközpont kialakítása a Munkácsy Mihály utca mentén – közpark felújítása, játszótér felújítása; Városrészközpont kialakítása a Gorkij út és a Krúdy Gyula utca csomópontjában – térendezés, fórum kialakítása és park létesítése a Gorkij úttól délre

Szandaszőlős az elmúlt évtizedekben jelentős fejlődésen ment keresztül. A kertvárosias környezetbe jelentős számú új lakóépületet emeltek, illetve a régiek közül sokat felújítottak. A városrész magjában a Gorkij és a Krúdy Gyula utcával határolt területen új és megújított középületeket találunk. Az épületek által határolt területet a városrész fő közlekedési tengelye a Gorkij utca osztja két részre. A területen üzletház, művelődési ház, általános iskola, óvoda, cukrászda, bank és egy szolgáltatóház található. Ezen a lehatárolt területen klasszikus köztér és park élményt nyújtó térkialakítás valósul meg.

Az itt kialakítandó tér a jövőben, mint közlekedő, pihenő és rendezvénytér működik. Ezen funkciók alapján a tér három részre oszlik. Az általános iskola kerítésének elbontásával és a belső udvar közterületként történő hasznosításával egy új gyalogos tengely nyílik mely a fejlesztési terület egyéb helyszíneit kötheti össze. A tervezett középső térrész a dísztéri funkciót tölti be melyen szökőkút, pihenőpadok találhatók majd. A Krúdy utca felé eső térrész összefüggő, egységes burkolattal alkalmas lesz rendezvények megtartására is. Ezt a területet is pihenőpadok szegélyezik, ami a hétköznapokban a lakók pihenését is szolgálja majd.

A térkialakítás másik fő helyszíne a Gorkij utca déli oldalán lévő beépítetlen terület pihenőparkká alakítása. A jelenlegi közlekedő út kiszélesítésével egy burkolt térrész kerül kialakításra pihenőpadokkal, fasorral.

Fontos projektelem továbbá a Munkácsy Mihály utca mentén található játszótér fejlesztése is. A szandaszőlősi gyerekek ügyességi pályás játszóteret kapnak, melyet nagyobb és dúsabb növényzetű pihenőpark vesz majd körbe.

Városrészközpont kialakítása Gorkij út és a Krúdy Gyula utca csomópontjában fedett közösségi tér létesítése, a művelődési ház felújítása

A városrész centrumában található a művelődési ház, mely a szandaszőlősiek legfőbb rendezvényhelyszíne, otthont adva kisebb és nagyobb rendezvényeknek, civil szervezetek programjainak.

Az épület állapota nem felel meg a mai kor igényeinek, így a pályázat keretein belül az épület hőtechnikai felújítása, nyílászáró cseréje, vizesblokk kialakítása, burkolat felújítása és technikai eszközparkjának részleges cseréje valósul meg.

Igény mutatkozott továbbá egy nyitott, de fedett közösségi tér megépítésének, mely alkalmas szabadtéri rendezvények megtartásához is. A szandaszőlősi művelődési ház előtt, a meglévő szabad területen egy 333 m²-es fedett agóra kerül kialakításra, amely kulturált otthont adhat kulturális, vagy gyermekrendezvények lebonyolítására is.

Városrészen belüli közlekedésfejlesztések útburkolatok építése – Krúdy Gyula utca felújítása

A Krúdy Gyula út Szandaszőlős főutcája volt valaha, ezért is található annyi intézmény (iskola, óvoda, idősek napközi otthona, posta, templom, bolt) az utcában. Ennek az útnak az építésekor az akkori szabályok szerint a szemben lévő házak távolsága helyenként csupán 9 méter. Főutca funkciója tehát nem maradhatott meg, de forgalma máig jelentős. A felújítás burkolatszélesítést, felújítást, vízelvezetés építését (zárt rendszerű illetve nyílt árkos), útpadka építését, járdaépítést és felújítást egyaránt tartalmaz.

Városrészen belüli közlekedésfejlesztések útburkolatok építése – „Festő utcák” kiépítése

A „festő utcák” a városrészi alközpont új beépítésű lakóterülete. A projekt keretein belül ezen terület utcáinak portalanításán túl a tervezett feladatok között szerepel egy gyűjtőút kiépítése (Munkácsy út- Szinyei Merse Pál út), illetve a Munkácsy út egy hiányzó szakaszának kiépítése. Az utak mentén járdakialakítás is megvalósul, az érintett épületek kapubehajtóinak kialakíthatóságával összhangban.

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek fejlesztése – Vendéglátóhely bővítés

Magánerős beruházás keretében a Szolnok, Krúdy Gyula utca 112. számú ingatlan is fejlesztésre kerül. Az épület jelenleg egy vendéglátóegységnek és egy virágüzletnek ad otthont, melyek a projekthez kapcsolódóan bővítésre, felújításra kerülnek, az eredeti funkciók megtartása mellett.

A Szandaszőlős központjában elhelyezkedő vendéglátóhely egyre erősödő igénye, hogy minden korosztály számára kulturált találkozóhelyet biztosítson, ezáltal lehetővé tegye a közösségi kapcsolatok építését. Ezért a „B” jelű épületet egy különálló klubhelységgel és hozzá kapcsolódó fedett terasszal szeretné a tulajdonos bővíteni. Az így kialakított bővítmény a jövőben ki tudja elégíteni a városrészben élő családok rendezvényhelyszín iránti igényét. Az itt élő fiataloknak olyan közösségi teret tud biztosítani, ahol igényeiknek megfelelően, kulturáltan tudnak szórakozni, művelődni. Az igényekhez igazodó klubhelységben kötetlen, laza találkozási pont alakulhatna ki, továbbá alkalmanként lehetőség nyílhat különböző előadások, bemutatók rendezésére is. Mindezek a lehetőségek Szandaszőlős kulturális életének színesebbé tételét biztosítják a jövőben. Továbbá egy fedett teraszos rész kerül kialakításra, mely funkcionálisan is és homlokzati megjelenésben is összeköti a meglévő épületrészt a bővítménnyel.

Konzorciumi partner: Rutin- Plusz Kft.

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek fejlesztése – autómosó létesítése

Szintén magánerős beruházás keretében egy kétállásos autómosó kerül kialakításra a jelenlegi – központban – elhelyezkedő benzinkúthoz kapcsolódóan. Az építendő autómosó modern, professzionális gépekkel, prémium kategóriás, 100%-ban biológiailag lebomló vegyszerekkel üzemel majd, komplett szolgáltatást nyújtva a járművek tisztántartására. A mosó fejlesztése mellett a meglévő kút két kútfejjel történő bővítése is megvalósul a projekt keretében. A töltőállomás bővítésével létesülő autómosó a városrészben élő lakosok számára helyben elérhető szolgáltatások számát növeli, ezzel hozzájárul a városrész funkció erősödéséhez. Nem elhanyagolható a fejlesztés környezeti terhelést csökkentő hatása sem. Az autómosó miközben 100%-ban biológiailag lebomló vegyszerekkel üzemel majd, kevesebb lakosság terheli majd közvetlen környezetét az udvarokban, házak előtt közterületen elvégzett „házi” autómosással.

Konzorciumi partner:          Gulyás Sped Kft. 

Szolnok épül! – Szanda szépül szoft program

A „Szolnok épül – Szanda szépül” városrehabilitációs beruházást kísérő rendezvénysorozat célja, hogy a Szandaszőlősért Egyesület közreműködésével, a városrészben működő összes civil szervezet általuk történő aktivizálásával olyan közösségformáló programokat szervezzünk és bonyolítsunk le, amelyek segítik a projekt teljesülését, a projektinformációk eljuttatását a területen élőkhöz, a szandaszőlősi saját karakter kialakulását és erősítik a helyi identitást, a városrészhez való kötődést.

A közel egy éves rendezvénysorozat során a következő elemekkel járul hozzá a városrehabilitációs pályázat megvalósításához:Hulladékgyűjtő akció, Ki tud többet Szandaszőlősről? Interaktív vetélkedő, Szandai Sportnap és Szandaszőlősi utcák futóversenye, A legvirágosabb utcák versenye, Egészségnap, Családi Nap (játékos vetélkedők), A legszebb porták versenye, Szandai Nyár (fiatal előadóművészek bemutatkozása), Szandai kézművesek vására, Halétel Főzőverseny és Szandai Nyár, Családi kalandtúra Szandaszőlősön, A legszebb előkertek versenye, Lombgyűjtő akció, Gyökerek rendezvény (városrész történeti kiállítás), Szüret a szőlősgazdákkal- „Szandaszőlős borának” elkészítése szüreti mulatság keretében, „Szandai Olimpia” Sportverseny a lakóterületen élőknek, Retro Party- zenés- táncos szórakoztató rendezvény, A legdíszesebb utcák versenye, Adományosztás Szandaszőlős városrész rászoruló családjai számára.

Konzorciumi partner: Szandaszőlősért Egyesület

Szóljon hozzá!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

tizenhét − 10 =

Fel